Projektansvarig - stora stadsbyggnadsprojekt | HRM AB