Executive search

Executive search utgör kärnan i vår strävan att forma framtidens ledare. HRM är ett erfaret Executive search-företag som går bortom standardiserade rekryteringslösningar. Istället erbjuder vi skräddarsydda strategier och processer som anpassas till era specifika krav när det kommer till att rekrytera högkvalificerade chefer och ledare. Vårt mål är inte bara att identifiera och attrahera de mest kompetenta talangerna, utan också att bygga en stark grund för tillväxt genom Executive search av VD och chefsbefattningar.

Ledarskapet är a och o i en organisation. HRM Executive Search erbjuder en gedigen process genomförd av seniora konsulter med lång erfarenhet från näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen i våra executive searchuppdrag är alltid densamma. Först när vi överträffar kundens förväntningar är vi riktigt nöjda.

Vad är Executive search?

Executive Search är en välbeprövad rekryteringsmetod som används för att identifiera och attrahera de mest kvalificerade och erfarna ledarna och cheferna till chefsbefattningar. Vår process är skräddarsydd för varje specifikt uppdrag och involverar omfattande kartläggning, nätverksanalys, forskning och en noggrann bedömning av de kandidater vi presenterar. Vårt mål är att säkerställa att vi identifierar den bäst lämpade ledaren eller chefen för er verksamhet.

VARFÖR EXECUTIVE SEARCH?

Hitta ledare som passar perfekt

Vi fokuserar på att hitta och attrahera toppchefer och ledare som har den rätta erfarenheten, kompetensen och kulturella passformen för att ta er organisation till nästa nivå.

Spara tid och resurser

Genom att outsourca searchprocessen till oss kan ni fokusera på er kärnverksamhet medan vi hanterar den omfattande kartläggningen och urvalsprocessen.

Tillgång till vårt nätverk och expertis

Efter att ha genomfört 1000-tals executive searchuppdrag har vi en gedigen och bred erfarenhet samt ett omfattande nätverk inom olika branscher. Därav kan vi identifiera och attrahera de mest kvalificerade kandidaterna för att möta era specifika behov.

Konfidentialitet och professionalism

Vi hanterar uppdragen med sekretess och professionalism samt stor omsorg för er organisations rykte och intressen.

Resultatfokuserat

Vårt mål är att leverera framgång genom att hitta och presentera rätt person för rätt position, vilket ger er en konkurrensfördel och stärker er organisations framgång.

Vi erbjuder:

PROCESSEN

Så fungerar det

Research & identifiering

Vi kartlägger marknaden och identifierar potentiella kandidater som matchar era krav. Vid publika rekryteringar annonserar vi även i utvalda kanaler.

Bedömning & urval

De kandidater som visat intresse för rollen granskas med utgångspunkt i vår överenskomna kravprofil.

Presentation

Vi presenterar de kandidater som bäst matchar kravprofilen på ett pedagogiskt sätt så ni som uppdragsgivare lätt kan jämföra.

Fördjupande analys

Vi erbjuder flertalet DNV-granskade testverktyg som alla inkluderar personlig återkoppling till kandidat och uppdragsgivare. Självklart bistår vi även med referenstagning och bakgrundskontroll.

Uppföljning & chefscoachning

Vi följer alltid upp för att säkerställa en lyckad start för er och den nyanställde. I HRM Executive Search ingår alltid tre coachingtillfällen för att på bästa sätt stötta kandidaten i det nya uppdraget.

Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?