Individuell utveckling

Förändring är viktigt för att hålla verksamheten och dess medarbetare framgångsrika. Vi hjälper individer att växa genom personligt anpassade program för individuell utveckling. Våra erfarna mentorer och coacher möter individer där de befinner sig i sin vardag och verklighet.

PROGRAM

Exempel på våra program för individuell utveckling

Ledarcoachning

Stärk ledarskapet. Effektiva coachningsmetoder för chefer och ledare.

Mentorskap

Vägledning och stöd. Kopplar samman erfarna mentorer med talanger.

Outplacement

Ge dina medarbetare som behöver lämna de bästa möjligheterna för att hitta nästa karriärsteg.

Individuell ledarskapsutveckling

Såväl nyblivna som erfarna chefer och ledare kan få hjälp med individuell ledarskapsutveckling genom handledning av en erfaren coach. Tillsammans med coachen identifieras de områden som individen vill och behöver utveckla. Chefs- och ledarcoaching är en effektiv ledarutvecklingsinsats och kan även användas som en del i ett befintligt ledarskapsprogram.

Mentorskap/affärsrådgivning

Mentorskap och affärsrådgivning kan bidra med yrkeskunskap, branschkunskap, erfarenhet och trygghet i den personliga utvecklingen hos en chef eller specialist. Mentorskapet kan ses som en kvalitetssäkring av kompetensutvecklingen och är även en utmärkt morot för att attrahera kandidater vid en rekrytering eller för att behålla befintlig personal.

Våra mentorer är ledare med gedigen erfarenhet som matchas mot individens behov. Våra affärsrådgivare är seniora personer på högre lednings- och styrelsenivå.

Karriärcoachning

Karriärcoaching riktar sig i första hand till den som vill göra sin önskade utveckling inom företaget tydligare. Vilket är nästa lämpliga karriärsteg? Hur vill jag att min professionella utveckling ska se ut på sikt? Genom coachning och utveckling hjälper vi till att synliggöra individens kort- och långsiktiga mål i nära samverkan med överordnad chef. Individen får ett gott stöd i att realisera sina mål och minimera eventuella kompetensgap.

Tester för individuell utveckling

Vi är certifierade inom flertalet olika personlighetstester som är en viktig aspekt inom individuell utveckling och tillväxt. Fokus ligger på att utvärdera hur individen presterar i sin arbetsmiljö, hur de bygger och hanterar relationer, utför uppgifter och projekt samt navigerar sina drivkrafter och emotioner. Vi analyserar också vilka arbetsrelaterade faktorer som motiverar individen på olika nivåer. Alla våra tester och verktyg är noggrant utformade för att säkerställa hög validitet och är granskade av DNV GL.

360

Som en del av individuell utveckling och organisationens framsteg är det värdefullt att genomföra ett 360-graders test. Detta är ett mycket effektivt feedbackverktyg som undersöker en individ från ett antal olika perspektiv; deras eget, deras chefer, deras underställda och kollegor.

Vi fokuserar på att undersöka hur individen presterar i sin arbetsmiljö, särskilt i interaktioner med människor, relationer, hantering av uppgifter och projekt, samt hur de navigerar sina drivkrafter och emotionella utmaningar. Utöver detta kan ni även välja bland 24 olika kompetenser att utforska närmare, med hänsyn till relevansen för individens specifika utvecklingsbehov. Våra tester är skräddarsydda när det gäller upplägg och omfattning för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Utveckla nya affärer och bygg bolag med Spin-Out

Skapa framgångsrika affärsmöjligheter och expansion. Genom vårt Spin-Out-program får du verktygen för att utforska och utveckla nya affärsidéer och projekt, vilket hjälper till att driva tillväxt och innovation i ditt företag.

Outplacement

I en omställningsprocess eller annat scenario där en individ ska lämna sitt arbete kan vi bistå med stöd via outplacementprogram. Genom coaching, utvecklingstester, kartläggning av möjligheter och målformulering hjälper vi individen att komma vidare i karriären. Det kan vara fråga om studier, nytt arbete eller stöd i processen att starta eget bolag.

Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?