Interim

Genom vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät inom både privat och offentlig sektor, bistår vi med kort varsel våra kunder med att hitta interima specialister, chefer och seniora konsulter att hyra för såväl långa som korta perioder. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med en interimslösning!

VÅRA KUNDLÖFTEN

Varför ska du välja HRM?

Snabb respons

Vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät gör att vi på kort varsel kan presentera tillgängliga och matchande konsulter.

Flexibelt

Interimslösningar är ett kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet.

Vad innebär begreppet "interim"?

Interim betyder temporära och skräddarsydda lösningar för verksamheter i behov av ledarskap eller specialistkompetens.. Det kan vara allt från att fylla en ledig position till att hantera övergångsperioder och projekt. Våra interimskonsulter är branschexperter som tränas för att agera snabbt och effektivt och är redo att hjälpa din verksamhet att nå sina mål.

När behövs en interim konsult?

En interimslösning är en smart och ekonomiskt fördelaktig metod för att tackla de komplexa utmaningar som dagens snabbt föränderliga arbetsvärld innebär. Vi ser till att skräddarsy interimslösningar utifrån ert behov av kompetent personal. Det är ett smidigt upplägg där vi står för allt praktiskt som löneutbetalningar och försäkringar.

En interimschef kan vara ett alternativ i flera olika situationer, till exempel:

Vid tillfälligt behov av specifik kompetens

En interimskonsult kan bidra med erfarenhet och kompetens i ett specifikt projekt där den efterfrågade specialistkompetensen inte finns inom organisationen.

Vid en pågående rekryteringsprocess

I väntan på att en rekryteringsprocess ska slutföras, eller då den aktuella personen för positionen inte kan komma loss genast, kan en interimslösning förhindra att ärenden blir liggande för länge.

Vid föräldraledighet, tjänsteledighet eller sjukskrivning

När en av era medarbetare ska vara tillfälligt borta från arbetet en längre tid kan det vara en bra lösning att ta in en interimskonsult som tar vid där den anställde lämnade.

Vid förändringsprocesser eller omorganisationer

När er organisation ska göra en större förändringsresa kan specialistkompetens krävas på flera positioner för att säkerställa att kursändringen får bästa möjliga resultat. När den nya organisationen är på plats tar förvaltande chefer med långsiktigt engagemang över.

Alla våra interimskonsulter har lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta på såväl specialistnivå som på ledningsnivå i olika branscher och med olika kompetensområden.

Stärk er verksamhet med rätt interimslösning

Interimslösningar erbjuder en rad fördelar för organisationer – inte minst i övergångsperioder eller vid specifika projektbehov. Här listar vi några positiva aspekter:

Smidig skalbarhet och anpassning

En interimslösning ger organisationer möjligheten att snabbt anpassa sig till förändrad arbetsbelastning och projektbehov utan att bära de fulla kostnaderna för fast anställd personal under perioder med lägre efterfrågan. Flexibiliteten bidrar också till att verksamheter kan testa nya strategier eller projekt med lägre risk.

Rätt specialistkompetens

En interim konsult med expertis inom området kan också vara ett effektivt sätt att överföra kunskap till befintlig personal. Interimskonsulter kommer ofta in med nya perspektiv och idéer från andra branscher eller projekt, vilket kan berika den interna kompetensen och stimulera innovation inom organisationen.

Optimerad kostnadskontroll

Förutom att undvika långsiktiga anställningskostnader, kan interimslösningar också minska behovet av dyra konsulttjänster. Genom att hyra in personal för specifika uppgifter eller projektperioder, betalar organisationen endast för den tid och de tjänster som faktiskt behövs. Detta kan leda till betydande besparingar, särskilt för projekt med klart definierade tidsramar.

Detta är bra att tänka på innan ni väljer en interimslösning

Innan ni väljer en interimslösning är det bra att ta ett steg tillbaka och tänka igenom vad ni behöver. Letar ni efter någon som kan fylla en specifik roll snabbt eller behöver ni expertis för att navigera genom en stor förändring?

Om ni känner er osäkra på exakt vad ni behöver, kan vi på HRM hjälpa till med att kartlägga och definiera era specifika behov. Vi arbetar strategiskt för att hitta den optimala lösningen som uppfyller era krav och ser till att ni får det stöd som krävs för att lyckas.

Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?