Arbeta som interimschef – Vad innebär det?

Arbetar du som chef eller specialist och undrar hur det skulle vara att kliva in i rollen som interimschef? Som interimskonsult får du en unik möjlighet att ständigt utvecklas och bidra i olika organisationer. Du får dessutom arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där du kan använda din expertis under en fast tidsperiod. Här får du en inblick i hur det är att vara interimschef och varför det kan vara den mest givande karriärvägen för dig!

Vad betyder interimschef?

Interimschef betyder tillfällig chef och hyrs in för att fylla en ledande position under en begränsad tidsperiod. Denna typ av chef anlitas oftast när en organisation behöver någon med specifik kompetens för att leda verksamheten under en övergångsperiod, ett specifikt projekt, eller för att täcka upp under rekryteringsprocessen för en permanent chef.

Vanliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en interimschef kan variera beroende på uppdrag och bransch, men innebär ofta att:

 

 • Leda och motivera team och medarbetare för att nå uppsatta mål
 • Skapa och införa effektiva arbetsprocesser och rutiner
 • Analysera verksamhetens nuvarande situation och identifiera förbättringsområden
 • Utforma och implementera strategier för att möta specifika utmaningar
 • Hantera komplexa beslut och konflikter som kan uppstå under förändringsarbetet
 • Rapportera framsteg och resultat till ledningen och andra intressenter

Exempel på interimsroller

Interimschefer fyller viktiga positioner i organisationer under övergångsperioder eller vid specifika behov. Här är några exempel på vanliga interimsroller:

Interim VD

En interim VD tar tillfälligt över ledningen av verksamhetens övergripande verksamhet. I denna roll är det viktigt att hålla verksamhetens strategiska riktning på rätt spår, fatta viktiga beslut och samarbeta nära med styrelsen och andra nyckelpersoner.

Interim HR-chef

Som interim HR-chef ansvarar du för att hantera och utveckla verksamhetens personalresurser under en viss period. Du leder rekryteringsprocesser, inför nya HR-strategier och ser till att verksamhetens personalpolicys följer gällande lagar och regler.

Interim CFO

En interim CFO tar hand om verksamhetens ekonomiska styrning under en övergångsperiod. Vanliga arbetsuppgifter är att hantera finansiell rapportering och budgetering, men även likviditetshantering och strategisk finansiell planering.

Många fördelar att arbeta som konsult

En återkommande fördel med konsultrollen är möjligheten att få jobba i olika organisationer och ta del av olika kulturer och arbetssätt, men det finns även flera andra förmåner:

 

 • Möjlighet att lära sig nya branscher och arbetsmiljöer
 • Chansen att komma in i nya grupper och lära känna nya människor
 • Bidra till att utveckla verksamheten och bygga starka team
 • Snabb feedback på styrkor och framgångsfaktorer
 • Möjlighet att tillföra konkreta värden till verksamheten och gruppen
 • Kombination av att använda befintlig kompetens och utveckla nya färdigheter
 • Arbeta med tydliga och tidsbegränsade uppdrag

Vad krävs för att vara en bra interimschef?

För att lyckas som interimschef är det viktigt att ha mycket erfarenhet, både från branschen och som ledare. Denna erfarenhet gör att du snabbt kan sätta dig in i verksamheten och börja leverera resultat nästan omedelbart.

Du bör också vara nyfiken och ha en ständig vilja att lära dig mer. En bra dialog med medarbetare, tydlig kommunikation och regelbunden information om vad som händer hjälper till att bygga förtroende och samarbete.

Det är också viktigt att skapa en bra stämning i gruppen, även som interimschef. Genom att se till att teamet har roligt, lyfta fram medarbetarnas insatser och bidra till en öppen arbetsmiljö, kan du göra en stor positiv skillnad på kort tid.

Intresserad av att veta mer?

Vill du ta nästa steg i din karriär som interimschef? HRM har flera lediga interimsuppdrag över hela Sverige. Vi erbjuder en mängd olika roller där du kan hitta den perfekta matchningen för din kompetens. Tack vare vårt breda nätverk och vår erfarenhet inom branschen, ser vi till att du hamnar hos organisationer som verkligen behöver din expertis och ditt ledarskap. Kontakta oss för att veta mer!

Hem