Interim CFO

Är ni i behov av att snabbt tillsätta en interim CFO på tillfällig basis? HRM:s interimslösningar en smidig och smart väg framåt. Vi är specialister på att koppla samman organisationer med interima ekonomichefer –experter på att sköta ekonomiska ledarpositioner just när det behövs som mest. I vårt nätverk finns många erfarna konsulter som regelbundet tar sig an uppdrag som interim CFO under förändringar.

Vad gör en interim ekonomichef?

En interim ekonomichef spelar en viktig roll i verksamheter som behöver tillfällig ekonomisk expertis. Vanliga arbetsuppgifter kan exempelvis vara att hantera analyser, budgetering och andra finansiella uppgifter. Deras breda erfarenhet ger dem förmågan att snabbt anpassa sig till nya situationer och effektivt bidra till att stabilisera och förbättra verksamhetens ekonomiska hälsa. Genom sin expertis och skicklighet kan interima ekonomichefer säkra företagets ekonomiska välbefinnande – även under perioder av förändring eller akut behov av finansiell styrning.

Vanliga konsultuppdrag för en interim CFO

En interim CFO kan snabbt tillföra nödvändig kompetens och erfarenhet till er verksamhet. På så sätt får ni hjälp att hantera övergångsperioder och säkerställer att de ekonomiska målen uppnås effektivt och smidigt.

Finansiell strateg och rådgivare

Som finansiell strateg och rådgivare skapar en interim CFO robusta ekonomiska strategier som stödjer organisationens långsiktiga mål. De analyserar marknadstrender, bedömer finansiella risker och möjligheter, och ger vägledning om kapitalallokering och investeringsplaner.

Budgetchef

Som interim CFO ansvarar man för att utveckla och implementera ett omfattande budgetsystem. Budgetchefen övervakar verksamhetens inkomster och utgifter, ställer upp finansiella mål och säkerställer att alla avdelningar håller sig inom sina tilldelade budgetar.

Riskhanterare

Riskhantering är en kritisk funktion där man identifierar, analyserar och föreslår åtgärder för att minska finansiella risker. Interima konsulter utvärderar interna och externa riskfaktorer som kan påverka organisationens ekonomi och rekommenderar strategier för att hantera dessa risker effektivt.

Kapitalförvaltare

Som kapitalförvaltare fokuserar man på att optimera verksamhetens kapitalstruktur. Konsulter hjälper till att utvärdera finansieringsalternativ, hanterar skulder och ser till att kapital används effektivt för att stödja verksamhetens tillväxtinitiativ.

När är det läge att anlita en interim ekonomichef?

En interim ekonomichef kan vara en strategisk lösning i många olika situationer. Här är några vanliga scenarier där det kan vara särskilt fördelaktigt:

Vid uppsägning av ordinarie CFO

När er ordinarie ekonomichef har sagt upp sig kan det ta tid att hitta en permanent ersättare. Under denna period kan en interim ekonomichef fylla rollen och säkerställa att de finansiella funktionerna fortsätter att fungera smidigt, vilket minskar risken för avbrott i verksamheten.

Under stora organisatoriska förändringar

Om ni genomgår stora förändringar inom ekonomiavdelningen kan en interim CFO bidra med värdefull erfarenhet och insikter. De kan navigera genom komplexa förändringsprocesser och hjälpa till att implementera nya strukturer och rutiner effektivt.

För att få nya insikter och förbättra rutiner

En interim CFO kan tillföra nya perspektiv och identifiera förbättringsområden snabbt. Deras externa synsätt kan leda till effektiva åtgärder som optimerar företagets rutiner och förbättrar den ekonomiska styrningen.

Vid akuta behov

Akuta behov kan uppstå till följd av sjukdom eller annan frånvaro hos den ordinarie CFO:n. En interimskonsult kan snabbt hoppa in och ta över ansvaret, vilket säkerställer att företagets finansiella verksamhet fortsätter utan avbrott.

Så arbetar vi med konsultrekrytering

Analys

Vi inleder varje konsultrekrytering med en grundlig analys av behov, framgångsfaktorer och viktiga kompetenser för att säkerställa en effektiv matchning mellan kandidat och uppdrag.

Sökning av kandidater

Våra erfarna researchers använder en kombination av annonsering, externa och interna databaser samt vårt omfattande nätverk för att aktivt söka och identifiera kandidater som uppfyller era krav och förväntningar.

Urval & presentation

De kandidater som matchar era behov och visar intresse för uppdraget presenteras för er.

Bedömning

Vi administrerar intervjuer mellan er och de presenterade konsulterna. Vi erbjuder även möjlighet att genomföra tester samt referenstagning efter önskemål.

Uppföljning

Efter placeringen fortsätter vi att följa upp och stödja både er och den nyanställda konsulten för att säkerställa en smidig integrering och en framgångsrik genomförande av uppdraget.

Varför hyra en CFO via HRM?

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som matchar era specifika behov, oavsett om ni är i behov av att hyra en CFO för kortare eller längre uppdrag. Interimskonsulterna i vårt nätverk har ofta en omfattande bakgrund inom ekonomi och affärsutveckling, vilket gör dem väl rustade för att möta era utmaningar. HRM har en lång historia av att framgångsrikt matcha organisationer med erfarna konsulter. Genom ett omfattande kontaktnät inom både privat och offentlig sektor kan vi snabbt identifiera och rekrytera de mest lämpliga kandidaterna.

Söker ni även efter en tillfällig ledare? Vi hjälper er att hitta en interim VD till er verksamhet!

Snabb tillsättning

Vi erbjuder snabb tillgång till kvalificerade kandidater genom vår effektiva interimsprocess. Beroende på era behov kan vi ha en interim CFO hos er inom kort. Vi agerar snabbt och proaktivt på era förfrågningar och med vårt stora nätverk av erfarna ekonomichefer kan vi garantera en smidig tillsättning som passar era exakta krav.

Vi erbjuder:
Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?