Interim VD

Ibland uppstår situationer där behovet av en stark och erfaren ledare blir akut och oväntat. Det kan vara under perioder av omfattande förändringar eller vid kritiska affärsövergångar. Vi hjälper er att hitta en interim VD med rätt kompetens och som är redo att stötta er när ni behöver det som mest.

Interim VD - vad är det?

En interim VD är en tillfällig ledare som hyrs in för att leda en organisation under en begränsad period. En interim VD kan med djup kunskap och specialistkompetens erbjuda nytt perspektiv och drivkraft för att navigera verksamheten genom komplexa förändringar.

Vanliga arbetsuppgifter

  • Utvecklar och genomför strategiska planer för att leda verksamheten mot sina mål.
  • Ansvarar för ledning och personal, stärker företagskulturen och arbetar för en effektiv organisatorisk struktur.
  • Övervakar verksamhetens ekonomiska hälsa genom budgetering och finansiell planering.
  • Identifierar och hanterar potentiella risker, fattar datadrivna beslut för att navigera verksamheten genom komplexa situationer.
  • Representerar organisationen externt och hanterar relationer med viktiga intressenter.

När behövs en VD med interim tillsättning?

En VD med interim tillsättning behövs i olika situationer där en organisation står inför unika utmaningar eller övergångsperioder som kräver specialiserad och erfaren ledning på kort varsel. Här är några typiska scenarion när en interim VD är särskilt värdefull:

Under förändringsprocesser

Stora omstruktureringar eller verksamhetssammanslagningar är komplexa processer där en interim VD kan vara avgörande. Deras erfarenhet och opartiskhet gör att de kan styra företaget på ett effektivt sätt genom kritiska övergångsperioder.

För specifika projekt

Ibland behöver organisationer en interim VD för att hantera specifika projekt eller initiativ som kräver särskild expertis. Detta kan innebära allt från expansionsplaner till lanseringen av nya produkter.

Vi erbjuder:

Vår konsultprocess

Analys

Vi inleder med en grundlig utvärdering där vi identifierar behoven, framgångsfaktorerna och de viktiga kompetenserna för att säkerställa att vi har den bästa grunden för en framgångsrik konsultrekrytering.

Sökning av kandidater

Våra researchers använder en kombination av annonsering, externa och interna databaser samt vårt omfattande nätverk för att hitta kandidater som matchar dina krav.

Urval & presentation

De kandidater som visar intresse för uppdraget utvärderas noggrant mot våra fördefinierade krav och presenteras sedan för dig.

Djupgående bedömning

Vi tillhandahåller flera validerade testverktyg, inklusive personlig återkoppling till både kandidaten och uppdragsgivaren. Vi hjälper även med referenstagning och bakgrundskontroller.

Uppföljning

Vi genomför regelbundna uppföljningar för att säkerställa att vårt uppdrag är av högsta kvalitet och för att säkerställa en framgångsrik start för både er och den nyanställda konsulten.

Fördelar med att hyra VD för interima uppdrag

Nedan listar vi några av fördelarna med att hyra en VD.

Snabb respons på kritiska behov

En interim VD erbjuder omedelbar expertis och kapacitet att snabbt hantera akuta situationer. Detta är särskilt värdefullt vid oväntade situationer eller kriser. Deras flexibilitet gör att de kan anpassa sig till verksamhetens unika behov och situationer effektivt.

Kostnadseffektivt

Konsulter erbjuder specialiserad kompetens med färre åtaganden jämfört med en fast anställd. Detta kan resultera i kostnadsbesparingar, då man undviker de långsiktiga utgifterna som är förknippade med fasta anställningar.

Erfarenhet och objektivitet

Interimskonsulter har ofta en omfattande erfarenhet från en rad olika branscher, vilket tillför nya perspektiv och lösningar. Deras objektiva synvinkel gör att de kan fatta beslut som verkligen gagnar verksamhetens intressen.

Vanliga konsultuppdrag för en interim VD

  • Förändringsagent: Ibland behöver organisationer genomgå betydande förändringar, t.ex. expansionsplaner, digital transformation eller marknadsutveckling. En interim VD med erfarenhet inom förändringsledning kan vara till hjälp för att driva dessa projekt framåt.

 

  • Tillväxtstrateg: Verksamheter som vill växa och utöka sin verksamhet kan dra nytta av en interimskonsult med expertis inom tillväxtstrategier och affärsutveckling. De kan hjälpa till att utforma och genomföra strategier för tillväxt.

 

  • Kris- och riskhanterare: Konsulter kan också specialisera sig på att hantera risker och kriser inom olika områden som compliance, säkerhet eller IT-säkerhet. De hjälper organisationer att identifiera och hantera potentiella risker.

 

  • Produktlanseringsstrateg: Vid lanseringen av nya produkter eller tjänster kan en interim VD med erfarenhet av produktutveckling och marknadsföring hjälpa till att planera och genomföra framgångsrika lanseringsstrategier.

 

  • Ledarskapsutvecklare: Interimskonsulter kan arbeta med att utveckla och coacha befintliga ledarteam för att förbättra deras prestation och stärka verksamhetens ledningskapacitet.

Så kan vi hjälpa er

HRM är specialister på interimslösningar. Vi förstår betydelsen av att snabbt hitta och placera rätt kompetens för att garantera en effektiv hantering av er verksamhets finansiella funktioner.

Skräddarsydda konsultuppdrag

Oavsett om det sig det rör sig om korta projekt eller långsiktiga uppdrag för att tackla stora ekonomiska utmaningar, har vi den kapacitet och expertis som krävs för att hantera uppdrag av alla omfattningar. Vi har lång erfarenhet inom interimslösningar och anpassar vår process för att passa era specifika behov och krav.

Experter på affärsutveckling sedan 2005

Vårt engagemang för att utveckla både individer och organisationer har varit drivkraften bakom vår framgång. Vår vision om att bidra till ett kompetenskraftigt Sverige genomsyrar allt vi gör. Genom att matcha rätt talanger med rätt organisationer bidrar vi till att forma framtidens framgångsrika arbetsplatser.

Vi erbjuder:
Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?