Interim HR-chef

Behöver er verksamhet en Interim HR-chef som kan fylla en viktig roll på kort varsel? Våra interimskonsulter är skickliga på att snabbt hantera både operativa och strategiska HR-uppgifter, vilket hjälper er verksamhet hålla jämna steg – även när ni navigerar genom stora förändringar.

Vad gör en Interim HR-chef?

En Interim HR-chef tar snabbt över HR-relaterade uppgifter i tider när din verksamhet står mellan permanenta anställningar, genomgår en förändring, eller behöver extra stöd. Rollen är central för att upprätthålla en effektiv HR-funktion och säkerställa att allt från rekrytering till policyutveckling och ledarskapsutbildning sköts korrekt.

 • Utformar och implementerar strategier som effektivt leder organisationen
  genom perioder av förändring.
 • Övervakar den dagliga driften för att säkerställa optimal effektivitet och
  uppfyllande av organisatoriska mål.
 • Hanterar ekonomiska planer och rapporter för att säkerställa ansvarsfull
  ekonomisk förvaltning.
 • Implementerar kontroller och förfaranden för att minska risker och förbättra verksamhetens säkerhet.
 • Övervakar och garanterar att organisationen följer alla tillämpliga lagar och regler.
 • Leder och motiverar teamet för att uppnå högre prestationer och engagemang.

När är det passande att hyra en HR-chef?

Att hyra en Interim HR-chef kan vara ett strategiskt beslut i flera situationer. Här är några scenarier där det kan vara särskilt passande att anlita en Interim HR-chef:

Under rekryteringsprocesser

Om din organisation behöver tid för att hitta en permanent HR-chef kan en Interim HR-chef effektivt fylla denna roll under tiden. Detta hjälper till att upprätthålla en stabil HR-funktion utan att påverka den dagliga verksamheten.

Förändringshantering

Om din verksamhet går igenom en period av stora förändringar som företagssammanslagningar, omstruktureringar eller kulturella förändringar, kan en interimskonsult hjälpa till med att navigera och hantera förändringsprocessen effektivt.

Projektbaserade behov

För specifika projekt som kräver expertis inom HR, till exempel vid införande av ett nytt HR-system eller ett ledarskapsutbildningsprogram, kan det vara passande att anlita en Interim HR-chef med relevant expertis och erfarenhet.

Frånvaro

Vid tillfällig frånvaro av den nuvarande HR-chefen, till exempel på grund av föräldraledighet eller sjukdom, kan en interimskonsult säkerställa att HR-funktionen fortsätter att fungera utan avbrott.

Kompetensutveckling

Om det finns ett behov av att höja kompetensnivån inom HR-avdelningen kan en konsult med specialistkunskaper bidra med att utveckla teamet och stärka HR-funktionens strategiska roll i organisationen.

Så fungerar vår interima rekryteringsprocess

Analys

Processen inleds med en grundlig analys för att förstå era specifika behov, framgångsfaktorer och nödvändiga kompetenser. Detta ger oss en fast grund att stå på inför rekryteringsarbetet.

Sökning av kandidater

Vårt team av researchers använder en blandning av annonser, interna och externa databaser, samt vårt omfattande nätverk för att identifiera kandidater som uppfyller era krav.

Urval & presentation

Efter en detaljerad granskning av alla kandidater baserad på förutbestämda kriterier, väljer vi ut och presenterar de mest passande kandidaterna för er.

Bedömning

Vi erbjuder ett urval av pålitliga bedömningsverktyg och garanterar att ni och kandidaterna får konstruktiv återkoppling. Vi hjälper även till att inhämta referenser och genomföra bakgrundskontroller.

Uppföljning

Vi utför regelbundna uppföljningar för att säkerställa att våra tjänster håller högsta kvalitet och att både ni och den anställda får en lyckad start i er verksamhet.

HRM hjälper er att rekrytera en HR-chef med interim tillsättning

På HRM är vi experter på att snabbt och effektivt rekrytera interima HR-chefer. Vi förstår vikten av att snabbt fylla denna viktiga roll för att ert personalarbete inte ska påverkas. Därför kan vi presentera kvalificerade kandidater inom 48 timmar från att ni kontaktar oss, vilket underlättar en smidig övergång. Vi stöttar er även genom hela rekryteringsprocessen – från att välja rätt kandidat till att introducera denne i ert team.

Vi erbjuder:
Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?